Ceník

Cena pronájmu na jeden týden v sezóně (červen – září) je 25 000 Kč.

Cena pronájmu na jeden týden mimo sezónu je 15 000 Kč.

Pronájem na kratši dobu než jeden týden je možný za týdenní sazbu.

SILVESTR OBSAZEN